HÓA CHẤT TẨY RỬA

Hóa chất vệ sinh sát trùng SYNTECH (SINGAPORE)
1. Hóa chất vệ sinh, sát trùng, khử mùi dùng cho bộ phận quản gia
2. Hóa chất giặt là, tẩy điểm cho bộ phận giặt là
3. Hóa chất vệ sinh, sát trùng cho bộ phận bếp ẩm thực