Fimap Fleet Management (FFM) giúp công việc làm sạch chuyên nghiệp hơn nhờ cải thiện hiệu suất của hệ thống. Hệ thống này chuyển dữ liệu nhận được từ máy móc thành thông tin thiết yếu để tối ưu hoá cách chúng được quản lý. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về từng máy, tạo điều kiện phối hợp trong khi sử dụng máy móc, tối ưu hóa thời gian làm sạch và giảm chi phí. Tất cả các thông tin đều có trên mạng và được cập nhật theo thời gian thực tế. Không phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào, người dùng có thể kết nối bất cứ lúc nào để kiểm tra tình trạng và tiến độ của hoạt động làm sạch.

Cung cấp dịch vụ tốt hơn: tăng cường kiểm soát và khai thác tối đa hệ thống máy vệ sinh của bạn

Các màn hình hiển thị tổng thể mà các mô hình đang được sử dụng và ở đâu, cũng như số giờ máy chà sàn liên hợp, máy chà sàn nhà xưởng, máy quét rác công nghiệp đang sử dụng và số giờ không hoạt động. Ưu điểm của việc này là nó cho phép người sử dụng biết liệu máy chính xác đang được sử dụng tại địa điểm quy định và liệu các giờ làm sạch theo lịch trình đang được tôn trọng hay không. Nó cũng cho thấy các nhà điều hành đang thực hiện các hoạt động làm sạch. Nếu có vấn đề, thông báo được gửi ngay bằng email để người dùng có thể can thiệp kịp thời và khôi phục lại toàn bộ chức năng của máy. FFM giúp đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy mọi lúc và đảm bảo rằng hài lòng khách hàng.
Có sự tổng quan về các hoạt động trong đó mỗi máy được sử dụng sẽ cho phép người sử dụng tiến hành phân tích chính xác hơn về sự sẵn có của máy móc theo các chương trình làm sạch và để đánh giá liệu có cơ hội cải tiến một cách chính xác hơn hay không. Nó cho phép khai thác tối đa thời gian dọn dẹp hoạt động và tối ưu hóa các khoảng thời gian ngừng hoạt động cần thiết để sạc lại máy, để bảo trì và di chuyển giữa các vị trí làm sạch.

Giữ cho hệ thống máy vệ sinh của bạn an toàn, hoạt động hiệu quả để giảm chi phí và tiết kiệm thời gian
FFM cho phép người dùng thực hiện bảo trì, bảo dưỡng. Giữ máy hoạt động ổn định làm giảm nguy cơ hư hỏng, tốn kém và ảnh hưởng đến dịch vụ được cung cấp. Người làm quản lý vệ sinh công nghiệp có thể chắc chắn rằng họ sẽ đạt được mục tiêu làm sạch theo yêu cầu được thiết lập. Vì máy vẫn hoạt động và hiệu quả ổn định khi cần thiết. Theo đó, thời gian vệ sinh đảm bảo.
Người sử dụng có thể hiển thị kế hoạch bảo trì theo kế hoạch và tìm ra các mô hình nào sẽ được kiểm tra và khi nào, Cho phép chúng tổ chức các hoạt động vệ sinh phù hợp theo các máy sẵn có, để có hiệu quả tối ưu. Lịch sử dịch vụ cũng có thể được xem và người sử dụng có thể kiểm tra việc kiểm tra và các hoạt động dịch vụ đã được thực hiện để có được tổng quan đầy đủ và cập nhật về tình trạng của từng máy.

Quản lý cẩn thận cho phép các sự kiện không lường trước được giới hạn, ngăn chặn thời gian không hoạt động không cần thiết và giảm đáng kể chi phí trong khi cải thiện hiệu suất.