Máy chà sàn công nghiệp Nilfish

NILFISK ALTO - Xuất xứ Hungary
Máy vệ sinh công nghiệp: máy chà sànmáy phun áp lực nước nóng và lạnh…